Bảng giá tên miền

Tên miền quốc tế

Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì/năm Chuyển về
.com 280.000đ 195000
.net 280.000đ 195000
.org 280.000đ 195000
.info 280.000đ 195000
.us 205.000đ 205000
.biz 280.000đ 195000
.cc 460.000đ 460000
.asia 360.000đ 360000
.eu 280.000đ 195000
.me 610.000đ 610000
.tel 340.000đ 340000
.ws 460.000đ 460000
.name 280.000đ 195000
.tv 610.000đ 610000
.mobi 460.000đ 460000
.bz 610.000đ 610000
.mn 910.000đ 910000
.in 340.000đ 340000
.co.uk 205.000đ 205000
.co 610.000đ 610000
.ca 360.000đ 360000
.es 280.000đ 195000
.de 280.000đ 195000
.xxx 2.400.000đ 2400000
.com.ru 280.000đ 195000
.pro 360.000đ 360000
.sx 1.409.000đ
.pw 250.000đ 195000
.nl 280.000đ 195000
.rest 993.000đ
.bar 2.977.000đ
.associates 731.000đ
.associates 731.000đ
.media 731.000đ
.lease 1.186.000đ
.kaufen 1.654.000đ
.toys 731.000đ
.town 731.000đ
.university 1.183.000đ
.uk 280.000đ

Tên miền Việt Nam

Tên miền Phí cài đặt Phí duy trì/năm Chuyển về
.vn 350.000đ 480.000đ Miễn phí
.com.vn 350.000đ 350.000đ Miễn phí
.net.vn 350.000đ 350.000đ Miễn phí
.org.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
.info.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
.gov.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
.edu.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
.biz.vn 350.000đ 350.000đ Miễn phí
.name.vn 30.000đ 30.000đ Miễn phí
.pro.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
.health.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí
.ac.vn 200.000đ 200.000đ Miễn phí

Tên miền là gì?

Tên miền là tên gọi có tác dụng để thay thế 1 dãy địa chỉ IP dài và khó nhớ như: 111.22.333.44 trên internet  thành một “Domain Name” hay “Tên Miền” dễ nhớ có dạng là abc.com

Ví dụ: Địa chỉ IP 163.44.195.97 có tên miền là thangweb.com

Tên miền có những cấp độ gì?

Cấp 2: thangweb.com

Cấp 3: thangweb.com.vn

Subdomain: mauweb.thangweb.com, bạn có thể tạo vô hạn subdomain miễn phí từ tên miền gốc, số lượng sẽ phụ thuộc vào gói host của nhà cung cấp hosting mà thôi.